Kontakti

Struktūrvienības

Vadība
toggle

15Vadība

38Lietvedība

16Administratīvais departaments

70Administratīvā atbalsta nodaļa

69Dokumentu pārvaldības nodaļa

68Personāla un darba aizsardzības nodaļa

18Finanšu pārvaldības departaments

67Finanšu nodaļa

65Grāmatvedības nodaļa

17Loģistikas plānošanas departaments

60Kvalitātes kontroles un procesu vadības nodaļa

61Tirgus analīzes un nodrošinājuma plānošanas nodaļa

33Iegāžu organizācijas departaments

58Iegāžu un līgumu pārvaldības nodaļa

71Starptautisko iegāžu un līgumu pārvaldības nodaļa

59Tehnisko specifikāciju izstrādes un tirgus izpētes nodaļa

32Centralizēto iepirkumu vadības departaments

53Ekipējuma un pārtikas iepirkumu nodaļa

54Bruņojuma iepirkumu nodaļa

55Tehnisko līdzekļu iepirkumu nodaļa

56Latgales reģiona iepirkumu nodaļa

34Juridiskais departaments

50Iepirkumu juridiskā nodrošinājuma nodaļa

51Materiāltehnisko līdzekļu pārvaldības un parādu piedziņas nodaļa

52Tiesiskā atbalsta nodaļa

37Datu pārvaldības departaments

48Materiāltehnisko līdzekļu kataloga izstrādes nodaļa

49Militāro tehnisko līdzekļu izpētes un kodēšanas nodaļa

35Noliktavu pārvaldības departaments

39Centrālo noliktavu nodaļa

66Dobeles reģiona noliktavu nodaļa

40Rīgas reģiona noliktavu nodaļa

41Ādažu reģiona noliktavu nodaļa

42Liepājas reģiona noliktavu nodaļa

43Lielvārdes reģiona noliktavu nodaļa

44Kuldīgas reģiona noliktavu nodaļa

45Lūznavas reģiona noliktavu nodaļa

46Alūksnes reģiona noliktavu nodaļa

62Materiāltehnisko resursu pārvaldības nodaļa