Juriskonsults/e Juridiskā departamenta Iepirkumu juridiskā nodrošinājuma nodaļā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

 

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs

izsludina konkursu uz ierēdņa amata vietu

juriskonsults/e

Juridiskā departamenta Iepirkumu juridiskā nodrošinājuma nodaļā

(vakance uz nenoteiktu laiku)

Vispārējie darba pienākumi:

 • kompetences ietvaros piedalīties Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra (Centra) organizēto centralizēto iepirkumu komisijās  un veikt valsts amatpersonas pienākumus kā iepirkuma komisijas loceklim, kā arī nodrošināt ar to saistīto jautājumu risināšanu;
 • izstrādāt administratīvo aktu projektus un dokumentus Centra interešu pārstāvībai un noteiktā pilnvarojuma robežās pārstāvēt Centra intereses Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā;
 • izvērtēt un piedāvāt iespējamos problēmjautājumu risinājumus, kas izriet no līguma/vispārīgās vienošanās saistību izpildes;
 • sagatavot atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm, sūdzībām un iesniegumiem;
 • sniegt konsultācijas Centra vai citu iestāžu amatpersonām juridiskos jautājumos.

 

Prasības kandidātiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta un likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā juridiskā izglītība;
 • profesionālā juridiskā pieredze nozarei atbilstošajā jomā vairāk par gadu;
 • labas juridiskās zināšanas un izpratne jautājumos, kas saistīti ar publisko iepirkumu procedūrām;
 • prasme profesionālās zināšanas pielietot praktiskajā darbā;
 • spēja noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu un strādāt komandā, prasme strādāt atbilstoši projektu vadības principiem;
 • prasme izteikt un argumentēt savu viedokli un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • valsts valodas zināšanas (vismaz C līmenis 1.pakāpe);
 • angļu valodas zināšanas (sarunu vešanai un dokumentu izstrādei);
 • prasme strādāt ar MS Office lietojumprogrammām un tīmekļa pārlūkprogrammām lietotāja līmenī;
 • COVID-19 sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
 • e-ID karte elektroniskai dokumentu parakstīšanai.

 

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu un sarežģītu profesionālo pieredzi;
 • mēnešalgu (sākot no EUR 835 līdz EUR 1190 pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • labus darba apstākļus, profesionālus un atbalstošus kolēģus;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • veselības apdrošināšanu;
 • darba vietu Rīgā, Biksēres ielā 6.

 

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2021. gada 30. novembrim (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram Biksēres ielā 6, Rīgā, LV 1073 vai pa e-pastu: vakances@valic.gov.lv. Tālrunis uzziņām 68202610.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta un likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies trīs nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073.