Nodaļas vadītājs/a Centralizēto iepirkumu vadības departamentā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs

izsludina konkursu uz ierēdņa amata vietu

nodaļas vadītājs/a

Centralizēto iepirkumu vadības departamentā

(vakance uz noteiktu laiku – līdz 31.12.2023.)

 

Vispārējie darba pienākumi:

 • vadīt nodaļas darbu, noteikt uzdevumus un kontrolēt to izpildi, tajā skaitā plānot, organizēt, metodiski vadīt un pilnveidot nodaļas darbu;
 • vadības pilnvarojuma ietvaros piedalīties citu institūciju organizētās apspriedēs, darba grupās un komisijās;
 • nodrošināt epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai individuālo aizsardzības līdzekļu, medicīnisko ierīču, kā arī minēto preču laboratorisko testēšanas pakalpojumu, kas saistīti ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu centralizētu iegādi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • nodrošināt epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu iepirkuma līgumu un vispārīgo vienošanos projektu izstrādi un organizēt to noslēgšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;
 • pildīt iepirkuma komisijas priekšsēdētāja un komisijas locekļa pienākumus;
 • piedalīties iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrādē, sniegt priekšlikumus attiecībā uz iepirkuma dokumentācijas izstrādi un uzlabošanu.

 

Prasības kandidātiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā juridiskā izglītība (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • profesionālā juridiskā pieredze un pieredze publisko iepirkumu jomā vairāk par diviem gadiem;
 • Pieredze vadošā amatā vairāk par diviem gadiem.
 • labas juridiskās zināšanas un izpratne jautājumos, kas saistīti ar publiskiem iepirkumiem, saistību tiesību jautājumiem.;
 • prasme praksē izmantot teorētiskās zināšanas, pielietot praktiskajā darbā darbam nepieciešamos normatīvos aktus ;
 • komandas vadīšana;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • prasme izteikt un argumentēt savu viedokli;
 • angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasme (MS Office programmas lietotāja līmenī);
 • e-ID elektroniskai dokumentu parakstīšanai.

 

Piedāvājam:

 • darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • mēnešalgu (sākot no EUR 1647 līdz EUR 1900 pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • labus darba apstākļus, profesionālus un atbalstošus kolēģus;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • veselības apdrošināšanu;
 • darba vietu Rīgā, Biksēres ielā 6.

 

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2022. gada 25.augustam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram Biksēres ielā 6, Rīgā, LV 1073 vai pa e-pastu: vakances@valic.gov.lv. Tālrunis uzziņām 68202610.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies trīs nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073.