Referents/e Noliktavu pārvaldības departamenta Materiāltehnisko resursu pārvaldības nodaļā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Referents NPD Materiāltehnisko resursu pārvaldības nodaļā