Vecākais iepirkumu speciālists/e Centralizēto iepirkumu vadības departamentā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs

izsludina konkursu uz ierēdņa amata vietu

vecākais iepirkumu speciālists/e

Centralizēto iepirkumu vadības departamentā

(vakance uz nenoteiktu laiku)

 

Vispārējie darba pienākumi:

 • nodrošināt iepirkumu procedūru norisi un dokumentēt iepirkumu gaitu atbilstoši normatīvajiem un tiesību aktiem (sagatavot publikācijas, ziņojumus, nolikumus, uzaicinājumus, vēstules, protokolus u.c. dokumentus);
 • nodrošināt informācijas ievadi ar publiskajiem iepirkumiem saistītajās informācijas sistēmās;
 • pildīt iepirkuma komisijas priekšsēdētāja un komisijas locekļa pienākumus;
 • piedalīties iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrādē, sniegt priekšlikumus attiecībā uz iepirkuma dokumentācijas izstrādi un uzlabošanu.

 

Prasības kandidātiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta un likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • pieredze un zināšanas publisko iepirkumu jomā, kas iegūta pēdējo 2 gadu laikā;
 • prasme praksē izmantot teorētiskās zināšanas;
 • vēlama pieredze iepirkuma komisijas priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanā;
 • spēja noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu un strādāt komandā;
 • prasme izteikt un argumentēt savu viedokli un spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • prasme analizēt un apstrādāt liela apjoma informāciju;
 • angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasme (MS Office programmas lietotāja līmenī);
 • e-ID elektroniskai dokumentu parakstīšanai.

 

Piedāvājam:

 • Darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • mēnešalgu (sākot no EUR 1287 līdz EUR 1500 pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • labus darba apstākļus, profesionālus un atbalstošus kolēģus;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • veselības apdrošināšanu;
 • darba vietu Rīgā, Biksēres ielā 6.

 

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2022. gada 25.augustam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram Biksēres ielā 6, Rīgā, LV 1073 vai pa e-pastu: vakances@valic.gov.lv. Tālrunis uzziņām 68202610.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta un likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies trīs nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073.