Vecākais/ā iepirkumu speciālists/e Centralizēto iepirkumu vadības departamentā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

CIVD vec.iepirk spec