Vecākais/ā referents/e Loģistikas plānošanas departamenta Tirgus analīzes un nodrošinājuma plānošanas nodaļā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

LPD TANPN vec.ref.