Vecākais/ā referents/e Noliktavu pārvaldības departamenta Centrālo noliktavu nodaļā

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs

izsludina konkursu uz ierēdņa amata vietu

vecākais/ā referents/e

Noliktavu pārvaldības departamenta Centrālo noliktavu nodaļā

(divas vakances uz nenoteiktu laiku)

 

Vispārējie darba pienākumi:

 • Veikt materiālo vērtību sākotnējās uzskaites informācijas ievadi resursu vadības sistēmā RVS Horizon.
 • Nodrošināt noliktavās esošo materiālo vērtību uzskaiti, izmantojot RVS Horizon, kā arī uzturēt aktuālo informāciju.
 • Veikt individuālajā lietošanā izsniegto materiālo vērtību mantu atestātu sagatavošanu, norakstīšanas aktu sagatavošanu un sākotnējās uzskaites informācijas ievadi autorizētajā RVS Horizon.
 • Kontrolēt materiālo vērtību daudzumu noliktavās un analizēt materiāltehnisko līdzekļu apgrozījumu.
 • Analizēt apgādes pilnveidošanas iespējas.
 • Veikt izbraukuma MTL izsniegšanu, nomaiņu arī sestdienās, svētdienās un darba dienas vakaros (pēc nepieciešamības).
 • Plānot, organizēt uzskaitvedības darbu Nodaļā.
 • Risināt nestandarta apgādes problēmas.
 • Var izstrādāt metodiskos materiālus par iepirkuma procedūras organizēšanu apgādes jautājumos.

 

Prasības kandidātiem:

 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta un likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.
 • Augstākā izglītība.
 • Vēlama pieredze noliktavu vai loģistikas jomā ilgāk par gadu.
 • Vēlama pieredze darbā ar materiālo vērtību uzskaiti un inventarizāciju un resursu vadības sistēmu RVS Horizon.
 • Pārzināt Latvijas Republikas likumdošanu un citus normatīvos aktus, kas saistīti ar uzskaiti un grāmatvedību.
 • Prast pielietot praktiskajā darbā profesionālās zināšanas.
 • Valsts valodas zināšanas (vismaz C līmenis 1.pakāpe).
 • Prasme strādāt ar MS Office lietojumprogrammām un tīmekļa pārlūkprogrammām lietotāja līmenī.
 • Labas komunikācijas un saskarsmes prasmes.
 • Prasme noteikt prioritātes, plānot un organizēt savu darbu.
 • eID karte elektroniskai dokumentu parakstīšanai.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Piedāvājam:

 • Darbu valsts iestādē ar iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi.
 • Mēnešalgu, sākot ar 2022.gada 1.jūliju, no EUR 1190 līdz EUR 1369 pirms nodokļu nomaksas
 • Labus darba apstākļus, profesionālus un atbalstošus kolēģus.
 • Profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas.
 • Veselības apdrošināšanu.
 • Darba vietu Biksēres ielā 6, Rīgā.

 

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2022. gada 22. jūnijam (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram Biksēres ielā 6, Rīgā, LV 1073 vai pa e-pastu: vakances@valic.gov.lv. Tālrunis uzziņām 68202612.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta un likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies trīs nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073.